Αρχική Συγγραφείς Εκφράσεις Τοπωνύμια


ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

Καλώς ήλθατε!

Τελευταίες λέξεις

νούφρης λιμόχορτο λακινεύγκιω μελιοχάρτι ξεπορντακιάζουμαι και ντι χαλινά παχοπετσιάζω πουκατοσκοίνια πίταλλος γκάνισμα πηλορύχι άλας τ' αλάτου τουβί κοντογονακκιάζω ξενεττέρνω αλαπουθάνατος κεφαλόπετσο μισταρικός σταχόνι πουδούκλωμα που χάμε ως χάμε χουσμέττι σταφυλλοταράσσουμαι ροδαλίμπερο θεργκακιλίκι κακομούσουρος ξεχαχαλισμένο λιαίνα τουρτουμάνης ποδοσίμι μιαμμένο παγιαγιό φόρα μανίκι γκιασκαλώνω φικάλλι ζωμαχνίζω κεντράδα ανέκρωτος τέρντι αλαμιρές παστός πενιστέρι ζαττί εν τον κάμιω ζάφτι μούμιο ψωμοπάνι ανήψητο βωλοδέρνω βατεύγκιω βαρομάζαλος


Τυχαίες λέξεις

λείχιο ζουμαχνίζω ή ζομαχνίζω παγιαγιό οβριός κριάς λουλλουδίστρα ξιρίγκι ξυώ γιουρντάνης ποταμός σύβραση μαρίζω χτουκιό ή χτουκιάρης ζακούτι μεταμιλώ σούσουνας χνάρι το νί καισύ τυρικό κόλαση ταλαζονή σταχόνι ότι ότι Παναγιώτη βουρβουλιό χιλγκιοζήμι ξεζάλα μας τσακκή (η) κεφαλόπετσο κιουλούγκι γιαπρακόφυλλα ρακκώνω μπρίζω χαλαμουκκιάζω λούγκρα κάττης γλιστρία συναύγκι πετσικόλια γιακκί κοργκιασμένος ξυλιάζω-εξυλιανα/σα βουστέρνα καταστρατής αστράλλας είμαι ανατολικά ιπνές τσακώ νινιγκιά βαργκός κακές έσμιξες μαμμουρία μύλακας ττελάλης ποσπερίζω περγκούρι φέντης χάμε κκιαπάπι άξαφνα ρεσένιο σουσουλίδι τσατάλι δράκτης μαλιού καργκιοκαμός ξίκικο βερβέτσιλα καμιοκκίνο βαροζώδιος κλαφτήρι μονή Η ώρα η καλή αλέστα μακροχέρα αμάχη πίταλλος ίσκα σουβλί χόρτα της σύβρασης δίστρατο μπουλουστρίνα ξεσπώ έβα πόττιτα τσιμποκλώ φελλάδα τουράς ή ττουράς εφάμε τον αγλέορα και αύριο ρούτσιο! σκιάζουμαι πορικά φύκαλλος λάρτι κατακάζω ττουλούμι βοθύργκακας μαυροσκιασμένη σαβντίζω παντίχνω θεργκακλής δωνά κιλίκι


Τυχαίες 20 εκφράσεις

    

"εκάμαν τα κίμι κιμά"

 

τα κουκούλωσαν , τα ξέχασαν, άμβλυναν τη διαφορά τους

πέρυσι εβλαστημιούντο κατάρες ακατανόμαστες. Τώρα εκάμαν τα κίμι - κιμά.

    

"που κειά έρκουμαι"

 

έκφραση που λέγεται όταν δε θες να πας κάπου

-Πάννε πρε στον Αίθωνα να κόψεις κανά πορτοκάλλι! -Να τωραδά...που κειά έρκουμαι!

    

"ότι ότι Παναγιώτη"

 

ότι το ένα (ή ο ένας) ότι το άλλο (ή ο άλλος)

    

"σκύβγκεις πιάνεις την την πέτρα τα υστερινά σου μέτρα"

 

πρέπει να το σκεφτείς καλά πριν κάνεις κακό σε κάποιον

    

"τες σάττες σας"

 

φράση που λεγόταν όταν ο σκοπός (αγροφύλακας)συλλάμβανε επ'αυτοφόρω νεαρούς να κυνηγούν πουλιά μετφ "πιαστήκατε στα πράσα"

    

"ούλλα του είναι μοναχικά του"

 

όλες οι ενέργειές του είναι μοναδικές (ξεχωριστές)

    

"το γντι και το γντοχέρι"

 

τα ίδια και τα ίδια

άτε πάλε το γντι και το γντοχέρι. (Μου λές ξανά τα ίδια πράγματα)

    

"έκαμε σου η μάνα σου κουλούρι; έκαμε μου γκιο..ένα εμένα και ένα τω παιγκιώ"

 

τοπική λαϊκή ρίμα...

    

"πρέπει με"

 

μου ταιριάζει, με ομορφαίνει

    

"τσίμμι τσίμμι"

 

παρά τρίχα, ίσα-ίσα

    

"του μιάλου καλακιού ο κώλος"

 

ειρωνικά για κάποιον που το παίζει κάποιος

Χάτε και εν ήσου του μιάλου καλακιού ο κώλος!

    

"επέσαν τα αφάλγκια μου"

 

πείνασα πολύ, πέθανα της πείνας

κάτσετε να φάμε κι επέσαν τ' αφάλλια μου

    

"γιαν (σαν) καταλγκιού"

 

τυχαία,χωρίς να το εννοώ

Εκάλεσα τον να ρτει μαζί γιαν καταλγκιού.

    

"χα στο Χίρι μπιχίρι "

 

Να φύγεις μακριά

Χα! στο Χίρι Μπιχίρι κ κόμα παραπέρα

    

"τούρτου μάνης"

 

πολύ νευριασμένος

Έγινε τούρτου μάνης

    

"μέρος"

 

τουαλέτα

    

"για ώρα της ώρας"

 

στα καλά καθούμενα

    

"πίσω είναιν τα βάσανά σου"

 

η έκφραση λέγεται σε κάποιον για να του επισημανθεί ότι τα βάσανα του παρόντος δεν είναι τίποτα μπροστά στα βάσανα που πρόκειται να έρθουν

    

"εχάφτηκα τη ψυχή μου"

 

κατάπια τη ψυχή μου, μετφ. πόνεσα υπερβολικά

έδωκε μου μια και χάφτηκα τη ψυχή μου

    

"τα άστρη του ουρανού"

 

κάτι βρίσκεται σε πληθώρα,όσα τα αστέρια του ουρανού

Έβρεξε και ήβγκιαν τ'άστρη τ'ουρανού οι καράλοι!

Αρχαγγελίτικα Τραγούδια

O Ποταμός

Αρχαγγελίτικη σούστα

Έλα η ώρα

Ο έρημος

Το Ρινάκι

Γαϊτάνι

Ο κάτω

Κιέλλην ’ντραν έχω

Κόρη στο κιλιμάκι σου

Κουλούρι

Τα μελιτζανιά

Παραξυπνήματα

Ο παστός

Αρχαγγελίτικα κάλαντα
Προγραμματιστής ιστοσελίδας Σαρικάς Σάββας 2008-2024